Korzyści

Zwiększenie efektywności dowolnego systemu transportowego jest możliwe zarówno w wariancie rozwojowym, jak i oszczędnościowym przez:

a) podniesienie przychodu z biletów przy takich samych kosztach bieżących (wariant rozwojowy);

b) redukcję kosztów przy takich samych przychodach (wariant oszczędnościowy).

Każdy z powyższych scenariuszy przynosi korzyści wszystkim zainteresowanym:

  1. Korzyści dla pasażerów:
  • Bardziej przejrzystą sieć komunikacyjną
  • Wyższą częstotliwość kursowania
  • Nowe bezpośrednie połączenia

2. Korzyści dla organizatorów i operatorów transportu zbiorowego:

  • Wzrost przychodów z biletów
  • Zmniejszenie kosztów bieżących
  • Ułatwiona realizacja przewozów o lepszych wynikach (np. punktualności)

3. Korzyści dla samorządów:

  • Zmniejszenie dotacji na komunikację miejską
  • Realizację założeń zrównoważonego transportu: wzrost liczby mieszkańców wybierających środki komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej.
  • Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza