O mnie

photo_large

Nazywam się Artur Zawadzki, jestem konsultantem do spraw transportu publicznego. Wspieram instytucje w ich dążeniach do uzyskania jak największej wartości dodanej z inwestycji w transport publiczny. Oferuję szeroką gamę usług doradczych w zakresie transportu publicznego: od A do Z (więcej szczegółów tutaj).

Moje atuty to:

  • Konsekwentne stosowanie Analizy Kluczowych Połączeń (AKP) pozwalającej na spójną i zobiektywizowaną ocenę efektywności dowolnej sieci transportowej na świecie.
  • Wieloletnie doświadczenie w analizie porównawczej schematów komunikacyjnych, wsparte bezpośrednimi obserwacjami setek systemów transportowych na trzech kontynentach.
  • Praktyka kartograficznego opracowywania sieci komunikacji miejskiej na planach miast.
  • Koncentracja na maksymalizacji korzyści z istniejącej infrastruktury i redukcji kosztów.
  • Doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem finansowym pozwalające na ocenianie opłacalności projektów transportowych z perspektywy kosztów i korzyści.

Pełne CV.

Kontakt: formularz.

do bloga